Služby

Zámočnícke práce

 • umelecké kováčstvo
 • výroba oceľových konštrukcií
 • výrobky z nerezu

Elektroinštalácia

 • montáž, oprava a údržba verejného osvetlenia
 • montáž, oprava a údržba miestneho rozhlasu
 • montáž elektrických rozvodov v objektoch

Montáž ľahkých a strešných krytín

 • dodanie materiálu
 • odborná montáž
 • záručný a pozáručný servis

pre viac informácií kliknite sem

Úsporné vykurovanie priemyselných priestorov

 • montáž tmavých plynových infražiaričov
 • montáž teplovzdušných agregátov
 • záručná a pozáručná oprava infražiaričov a teplovzdušných agregátov
 • bezplatný návrh pre vykurovanie priemyselných priestorov s vyhotovením, tepelnej mapy
 • dodanie, montáž a oprava plynových kotlov pre rodinné domy

pre viac informácií kliknite sem

 • odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení od 5 kW do 0,5 MW
 • teplovzdušné agregáty
 • tmavé plynové infražiariče
 • plynové ohrievače vody
 • plynové kotle
 • plynové kachle
 • plynovody