O nás

Firma KOVIL s.r.o. bola založená v októbri 2004 s dvoma majiteľmi. Spoločníci pred založením firmy podnikali každý vo svojom obore /zámočnícke práce, elektroinštalačné práce/.

Spoločnosť bola založená kvôli vylepšenia službám k zákazníkom, a aby z dvoch samostatne podnikajúcich subjektov vznikla jedna silná, konkurencieschopná spoločnosť.

V prvej fáze činnosť bola zameraná na umelecké kováčstvo, čo aj pretrváva do dneska.

Vďaka poctivej práce firma dnes spracováva aj nerezové materiály, vyrábame nerezové ploty a zábradlia. Už druhý rok sa zaoberáme s výrobou a montážou oceľových konštrukcií najmä pre priemyselné haly.

Druhá aktivita spoločnosti je elektromontážna a elektroopravárska práca, vykurovanie priemyselných priestorov s plynovými žiaričmi, odborná skúška a prehliadka plynových zariadení.

V roku 2005 spoločnosť z vlastnej sily začala stavať výrobnú halu podľa projektovej dokumentácie, ktorú ešte v tomto roku aj dokončil. Podľa projektovej dokumentácie pred halou má byť postavená budova slúžiaca ako vzorkovňa kovaných výrobkov, ako aj administratívna budova.

Od roku 2008 sa firma začala s distribúciou a montážou ľahkých strešných krytín , s ktorými nahrádzame azbestové strešné krytiny , ktoré sú veľmi škodlivé na prostredie a na ľudský organizmus.

Pri rozhodovaní umiestnenia sídla firmy majitelia už predom plánovali, aby budova bola postavená pri známej starodávnej nitrianskej vinnej ceste /tento región je známym vinným krajom doma i v zahraničí/. Práve preto v budove pred výrobnou halou, ktorá sa nachádza asi 5 m od hlavnej cesty č. 63 firma plánuje v suteréne vybudovať vinný archív. V súlade s tým vinným archívom plánujeme vybudovať v časti vzorkovňu kovaných výrobkov aj kútik /múzeum/ s náradiami starých remeselníkov. Vďaka otvorených hraníc Európskej únie našu obec každoročne navštevuje stále viac domácich a zahraničných turistov.

Medzi ďalšími plánmi patrí vytvoriť podmienky pre turistov, aby každý zo záujemcov mal možnosť pod odborným dohľadom vyhotoviť malý darčekový predmet na pamiatku.

Na hornej časti plánujeme vyhotoviť ubytovacie priestory.

Vo výrobnej časti firma plánuje rozširovať výrobu postavením ďalšej výrobnej haly ohľadom na to, že momentálna hala už priestorovo nestačí. V starej výrobnej hale by zostala výroba umeleckých kováčskych dielcov. V novej hale by boli umiestnené nové stroje a technológie na výrobu ťažkých oceľových konštrukcií. K tomu sú potrebné nové technológie, ako napr. plazmový rezač a CNC obrábacie centrum.